Tylko w tym roku ponad 1,3 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego otrzymają jednostki OSP z regionu żyrardowskiego. W sumie Mazowsze dofinansuje 50 strażackich inwestycji, w tym m.in. remonty strażnic, zakup wozów strażackich oraz sprzętu i środków ochrony osobistej strażaka.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd Mazowsza od lat wspiera ochotnicze straże pożarne na Mazowszu. – Wnioski o pomoc finansową spływają do nas przez cały rok. Dofinansowujemy nie tylko zakup specjalistycznego sprzętu czy samochodów, bez których druhowie nie mogliby nieść pomocy podczas pożarów czy wypadków. Pomagamy również modernizować strażnice OSP. Wiele z nich jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów. Niestety, takie prace są bardzo kosztowne i nie każda gmina może sobie pozwolić na takie wydatki. Dlatego zawsze staramy się wygospodarować dodatkowe środki właśnie na pomoc finansową w tym zakresie. W tym roku na wsparcie dla OSP z całego Mazowsza przeznaczyliśmy ponad 18 mln zł.

W ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2022” gminy mogą uzyskać środki na remonty i modernizacje strażnic strażackich. W powiatach sochaczewskim, żyrardowskim i grójeckim, dzięki wsparciu samorządu Mazowsza takie prace przeprowadzi 21 OSP: Janaszówek, Nowa Sucha, Paprotnia, Kromnów, Wężyki, Witkowice, Iłów, Grójec, Machcin, Otaląż, Zalesie, Józefów, Wilczoruda, Gośniewice, Wręcza, Żyrardów, Bartniki, Godzimierz, Wola Łęczeszycka, Radziejowice oraz Nowa Wieś.

Sześć jednostek otrzymało wsparcie finansowe na zakup wozów strażackich: OSP Młodzieszyn – 100 tys. zł na nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP: Teresin, Błędów oraz Mirowice po 100 tys. zł na nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, a OSP Jasieniec i Janaszówek po 80 tys. zł na nowe lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze.

Mazowsze wspiera również OSP z regionu żyrardowskiego w zakupie sprzętu strażackiego i środków ochrony osobistej strażaka. Pomoc finansowa trafi do 23 OSP: Wólka Smolana, Orłów, Antoniew, Lewiczyn, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Mszczonów, Osuchów, Zbiroża, Bobrowice, Piekary, Grabce Towarzystwo, Ciechlin, Wilczoruda, Kruszew, Michałów, Puszcza Mariańska, Bartniki, Korytów, Ostrołęka, Nowe Kozłowice oraz Żyrardów.

Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego zaznacza, że samorząd województwa wspiera mazowieckie gminy i powiaty w realizacji różnych inwestycji. – Od 16 lat przekazujemy środki z budżetu województwa na wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. Na początku były to pieniądze na zakup wozów strażackich, łodzi, a także sprzętu specjalistycznego, m.in. pomp i motopomp, ale także agregatów prądotwórczych, pił, zestawów ratownictwa medycznego i technicznego oraz umundurowania. Od 2018 r. wprowadziliśmy również drugi program wsparcia dla mazowieckich druhen i druhów. To pomoc finansowa na remonty i modernizacje strażnic strażackich. Jest ich na Mazowszu ok. 1,9 tys. i bardzo często wymagają one pilnych prac remontowych. Nasze wsparcie gminy mogą przeznaczyć także na ten cel.

By ZB