Dzień Praw Dziecka był wyjątkową okazją do radości i świętowania w miejskim Przedszkolu nr 5 w Żyrardowie. Koordynatorki akcji Marta Samoraj i Katarzyna Szamraj przygotowały wiele atrakcji, aby uczcić ten ważny dzień i uświadomić dzieci jakie są ich prawa.

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Przedszkolaki dowiedziały się m.in., że konwencja gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami, ale też pozwala stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

W Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Miejskie Przedszkole nr 5 w Żyrardowie było udekorowane w niebieskie balony i plakaty z zasadami praw dziecka. Tego dnia w przedszkolu królował kolor niebieski, wszystkie przedszkolaki miały ubranka właśnie w tym kolorze.

W ciągu dnia dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach, skierowanych na rozwijanie ich świadomości praw i obowiązków. Były to m.in. zabawy edukacyjne, czytanie bajek związanych z tematem, a także rozmowy na temat tego, co dla dzieci jest ważne i jakie mają marzenia.

Dzieci wysłuchały też krótkiej pogadanki na temat ich praw, a panie wychowawczynie przekazały im dlaczego są one tak ważne. Mimo tego, że plany na niebieski marsz ulicami miasta nie powiodły się przez zimną aurę to ten dzień i tak obfitował w ciekawe informacje i aktywności.

By ZB