Przepiękny koncert zagrał dla żyrardowian Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Widowisko przepełnione było nie tylko pięknymi pieśniami, tańcami i masą kolorów, ale także wspomnieniami o założycielach zespołu Mirze i Tadeuszu Sygietyńskich.

By ZB