Aż 322 różne inwestycje udało się zrealizować w tym roku w subregionie żyrardowskim dzięki wsparciu sejmiku Mazowsza! Ruszyły też kolejne nabory do programów wsparcia! Wnioski można już składać do programów „Mazowsze dla czystego powietrza”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci”, „Mazowsze dla młodzieży”, „Mazowsze dla sportu”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Już od 30 października gminy będą mogły składać wnioski w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół”. Szczegóły na stronie mazovia.pl.

By ZB