Ruszyło rekordowe wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza. Umowy z beneficjentami z regionu żyrardowskiego już zostały podpisane.

Pieniądze z programów wsparcia umożliwią inwestycje w świetlicach wiejskich, ogrodach działkowych, budowę i remont obiektów sportowych, zakup wozów i remont strażnic OSP, budowę chodników i placów zabaw, zakup autobusów dla szkół czy realizację projektów proekologicznych.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Na realizację programów wsparcia Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1 mld zł. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, dzięki temu samorządy lokalne mogą planować kolejne inwestycje. – Nasze autorskie programy wsparcia to ogromna pomoc dla miast, gmin, powiatów i organizacji pozarządowych z całego Mazowsza. Bardzo często słyszę, że bez naszej pomocy finansowej te inwestycje by nie powstały. Dlatego też ciągle zwiększmy środki na programy wsparcia – w tym roku jest to ponad miliard złotych.

By ZB