Grożono bronią palną

„We wtorek – 8 lutego 2022 roku doszło do incydentu, na który nie możemy pozostać obojętni…” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Spółka oświadcza, że wszystkie kolejne bandyckie zachowania, zagrażające życiu i zdrowiu osób pracujących na rzecz CPK, spotkają się ze stanowczą reakcją prawną. „…Tego dnia dwóch ekspertów planowało wykonać zdjęcia dronem, które są niezbędne do badań cieków wodnych na obszarze inwestycji. Na miejscu pojawiło się kilku awanturników – osoby nastawione agresywnie w stosunku do pracowników, w tym jedna grożąca bronią palną. Stanowczo potępiamy tego typu zachowania oraz nie godzimy się na bandyckie traktowanie osób, które w świetle prawa wykonują zadania dozwolone, o których władze gmin są regularnie informowane…” czytamy w dalszej części oświadczenia.

Więcej o tym wydarzeniu i reakcji CPK – napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

Foto arch.

By ZB