Potrafią zadbać o piękny klimat Świąt Bożego Narodzenia

W Starych Kozłowicach, od wielu lat mieszkańcy są zapraszani na sołeckie spotkania Wigilijne. W tym roku taka impreza świąteczno-integracyjna związana ze zbliżającymi się Świętami Świętach Bożego Narodzenia odbyła się w niedzielę 19 grudnia. Organizatorami tej pięknej uroczystości byli – Rada Sołecka z sołtys Lucyną Majewską i Koło Gospodyń Wiejskich z przewodnicząca Małgorzatą Adamczyk i – jak zawsze wspierających swoje panie – radny Edward Majewski. Na ich zaproszenie, do wiejskiej świetlicy w Starych Kozłowicach przyszło blisko sto osób.Wśród gości byli – burmistrz Rafał Mitura oraz wiceprzewodniczący rady – Hanna Lipińska i Kamil Michalczyk.

Stół w świetlicy wiejskiej był obficie zastawiony – po staropolsku. O to zadbałby panie z KGW w Starych Kozłowicach, które funkcjonuje od 75 lat i jest najstarsze na Mazowszu… To zobowiązuje.

O tej pięknej wieczerzy w Starych Kozłowicach napiszemy w najbliższym – świątecznym wydaniu „ŻŻ.
Już dzisiaj zapraszamy do lektury.

By nk