We wtorek, 14 maja rozpoczęły się trzydniowe egzaminy ósmoklasisty, które dla wielu młodych ludzi są pierwszym poważnym sprawdzianem w ich edukacyjnej podróży. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Pierwszego dnia, we wtorek, uczniowie zmagali się z testem z języka polskiego. Tematyka obejmowała zarówno analizę tekstów literackich, jak i umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.

Środa przyniosła kolejny sprawdzian – tym razem z matematyki. Zadania, które czekały na uczniów, wymagały nie tylko znajomości wzorów i reguł matematycznych, ale również logicznego myślenia i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce.

Dzisiaj, w czwartek, uczniowie przystąpili do ostatniego etapu – egzaminu z języka obcego. Najczęściej wybierany był język angielski, choć nie brakowało także chętnych do zdawania egzaminów z niemieckiego czy francuskiego.

Egzamin ósmoklasisty stanowi zwieńczenie ośmioletniej nauki w szkole podstawowej i otwiera drzwi do kolejnego etapu edukacji. Wyniki tych egzaminów, które uczniowie poznają już za kilka tygodni, będą miały decydujący wpływ na to, w jakiej szkole średniej będą kontynuować swoją edukacyjną podróż. Dla wielu z nich to pierwszy krok w kierunku realizacji swoich marzeń i ambicji.

Dzisiaj, tuż przed rozpoczęciem egzaminu odwiedziliśmy SP nr 4 w Żyrardowie.

By ZB