Fundusze Europejskie pomogą w odrestaurowaniu kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego na ten cel przeznaczono milion złotych z funduszy UE. W tej sprawie 13 sierpnia umowy o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia podpisali: marszałek Adam Struzik z proboszczem ks. dziekanem Adamem Bednarczykiem w obecności prezydenta miasta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Dzięki temu możliwa jest realizacja projektu: „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”. Takie przedsięwzięcie jest pilną  koniecznością, aby ten religijny i reprezentacyjny obiekt, duma Żyrardowa i najbardziej rozpoznawalna budowla historyczna miasta, mogła być zachowana dla przyszłych pokoleń i zapewniać bezpieczeństwo.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to kwota blisko 1,6 mln zł, dofinansowanie ze środków UE wynosi milion złotych.

W połowie listopada ks. dziekan Adam Bednarczyk podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, ze spółką ZKR z Ożarowa Mazowieckie, która specjalizuje się w tego typu pracach przy zabytkach, które wymagają niesamowitej precyzji.

-…Konstrukcja jest tak wykonana, że zapewnia bezpieczeństwo dla osób udających się do tej żyrardowskiej świątyni –  kierownik budowy Mariusz Olszewski

Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie niedługo będzie obchodził 120-lecie funkcjonowania, to ważne miejsce dla kolejnych pokoleń żyrardowian. Jak wiemy ten Dom Boży posiada nie tylko funkcję sakralną, w kościele – podobnie jak miało to miejsce dotychczas, odbywać się będą ważne wydarzenia kulturalne. Przykładem może być drugi dzień Bożego Narodzenia, kiedy odbędzie się tam koncert kolęd Włodka Pawlika i Natalii Wilk.

Więcej o tej inwestycji napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz