W piątek, 9 lutego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie odbyło się spotkanie promujące publikację „Paweł Hulka. Chwile”, która powstała w ramach obchodów roku Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie.

Rok 2021 został ogłoszony przez Radę Miasta Żyrardowa Rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego, żyrardowskiego pisarza, wolnomyśliciela i nieustającego społecznika. W ramach obchodów w naszym mieście odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, które pozwalały na zapoznanie się z postacią i twórczością Pawła Hulki-Laskowskiego wybitnego żyrardowianina. Do organizacji obchodów zostało zaproszone też Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. Ze względu na powiązania z rodziną pisarza społeczność Czerwoniaka postanowiła realizować swoje projekty, współpracując z wnukiem wybitnego żyrardowianina Piotrem Dudkiewiczem i jego żoną Anną oraz prawnuczką Julią Griffin. W ramach obchodów liceum nagrało specjalne słuchowiska inspirowane twórczością i tłumaczeniami pisarza i wydało publikację w formie albumu.

W piątek, 8 lutego w liceum odbyła się premiera wspomnianej publikacji „Paweł Hulka. Chwile” opartej na dotąd nieznanych zasobach Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie i rodzinnych zdjęciach Państwa Dudkiewiczów. Album powstał jako opowieść o życiu zawodowym i rodzinnym Hulki, jego związku z Żyrardowem, widzianymi z perspektywy wnuka i prawnuczki pisarza.

Książka powstała dzięki zaangażowaniu współpracy uczniów, nauczycieli, absolwentów i przyjaciół Czerwoniaka. W albumie, obok niepublikowanych zdjęć, znalazły się również prace dzieci żyrardowskich szkół, które brały udział w konkursach plastycznych realizowanych w ramach Roku Pawła Hulki-Laskowskiego.

Podczas spotkania wnuk pisarza Piotr Dutkiewicz opowiedział nie tylko o tej publikacji, ale podzielił się wieloma ciekawostkami na temat Pawła Hulki-Laskowskiego.

Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Miasta Żyrardowa, a wydawcą albumu jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa.

By ZB