Czwartek, 14 grudnia był szczęśliwym dniem dla 48 żyrardowskich rodzin, które otrzymały klucze do mieszkań w nowym budynku TBS przy ul. Parkingowej. Oficjalnego oddania budynku do użytku dokonali prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski i prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Grzegorz Aliszewski.

Po 10 latach – od ostatniej inwestycji Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – oddało kolejny budynek mieszkalny dla żyrardowian. Budowa rozpoczęła się w marcu 2022 roku po uzyskaniu przez Miasto Żyrardów dotacji w wysokości niemal 7 mln złotych i przekazaniu gruntu na rzecz Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dzięki temu udało się tę inwestycję wykonać, a całkowity jej koszt wyniósł 16 mln złotych. Budynek ma powierzchnię prawie 2,8 tys. m. kw. i znajduje się w nim 48 lokali wykończonych pod tzw. klucz. Koszt jednostkowy metra kwadratowego wyniósł 6 tysięcy złotych.

By ZB