Miasto i Gmina Mszczonów korzysta ze wielu możliwości pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych na swoje samorządowe inwestycje. Jedną z takich szans dają programy i instrumenty oferowane miastom i gminom przez samorząd województwa mazowieckiego. W tym roku na ten cel Mszczonów pozyskał blisko 400 tysięcy złotych, a ostatnią umowę w z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem, podpisano w miniony piątek – 13 sierpnia.

Miasto i Gmina Mszczonów – na ile to jest możliwe – korzystaja z dofinansowań z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie i są to pieniądze skierowane do wielu środowisk na terenie miasta i gminy. Samorząd w Mszczonowie w tym roku otrzymał wsparcie finansowe – dofinasowania do wielu realizowanych zadań – przez siebie, jak i lokalne społeczności. M.in. dzięki temu możliwa była przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie.

W miniony piątek – 13 sierpnia Miasto i Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie do ważnego i długo oczekiwanego zadania przez mieszkańców Osuchowa i okolicznych miejscowości, ale też i przez miejscową społeczność szkolną, jak i Ludowy Klub Sportowy. Jest to zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie”. Na ten cel samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych.

Umowy na powyższe dofinansowania z Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisali: burmistrz Józef Grzegorz Kurek i skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska.

By nk