Polska Bezgotówkowa

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 1 z dn. 7.01.2020) Marszałek przywiózł dobre informacje
W piątek, 3 stycznia - w żyrardowskiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: marszałek Adam Struzik, radny Sejmiku – Leszek Przybytniak, dyrektor dróg mazowieckich - Zbigniew Ostrowski, a także radni Sejmiku Młodzieżowego – Julia Liszewska i Patrycja Mezińska. Samorządowy włodarz Mazowsza poinformował o rekordowym budżecie samorządowym – ok. 3,7 miliarda złotych i o zadaniach, jakie będą realizowane, również i w subregionie żyrardowskim, gdzie na inwestycje zostanie przeznaczona kwota ponad 42 miliony złotych. Podczas tego spotkania została podpisana umowa pomiędzy Marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem, a Wójtem Gminy Wiskitki Rafałem Miturą - na unijne dofinansowanie gminnego systemu informatycznego - w kwocie 1,2 mln zł. Gospodarzem spotkania był Grzegorz Dobrowolski – dyrektor delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie.
Podczas grudniowej sesji sejmiku województwa mazowieckiego, radni uchwalili budżet na 2020 r. To będzie bardzo dobry rok dla całego Mazowsza. Nie zapomniano także o nowym subregionie żyrardowskim, gdzie w trzech powiatach: żyrardowskim, sochaczewskim i grójeckim na remonty i modernizacje dróg władze Mazowsza przeznaczą blisko 42 mln zł. Planowane dochody Mazowsza wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. „Janosikowe” wyniesie 592 mln zł.
– Budżet na 2020 r. jest największym budżetem w 21-letniej historii Mazowsza. Środki, którymi dysponujemy nie tylko pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej, ale także na wsparcie gmin, sołectw czy jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na programy wsparcia. Bardzo często bez naszych środków gminom czy powiatom nie udałoby się zrealizować wszystkich projektów. My wspieramy te inicjatywy, które służą przede wszystkim mieszkańcom Mazowsza – budowę placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych, ale także remonty świetlic, pracowni językowych czy komputerowych – podkreślał podczas spotkania w Żyrardowie marszałek Adam Struzik.
 Wśród planowanych inwestycji w subregionie żyrardowskim znalazły się: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579: od Radziejowic – na terenie powiatów: żyrardowski i grodziski, na co została przeznaczona kwota – 17,7 mln zł, w tym 8,6 mln zł dofinansowano ze środków unijnych. Będzie to kontynuacja prac z poprzedniego roku, a planowane zakończenie robót w czerwcu. Inną inwestycją na terenie powiatu żyrardowskiego będzie remont drogi wojewódzkiej nr 719 - na odcinku z Puszczy Mariańskiej do Walerian za kwotę 4 milionów złotych
W powiecie sochaczewskim zaplanowano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck-Ruszki na w Brzozowie Starym 8 mln zł. Ponadto przewodziano budowę i remonty mniejszych odcinków dróg i powstawanie chodników.
W powiecie góreckim m.in. są plany rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec-Nowe Miasto, a także remont 2,4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 707 (od ronda w Nowym Mieście nad Pilicą w kierunku granicy województwa) na te zadania przeznaczono prawie 6 milionów złotych.
– To będzie kolejny rok inwestycji na drogach wojewódzkich w subregionie żyrardowskim. Wkrótce oddamy do użytkowania ponad 10 km odcinek drogi 579 na terenie powiatu żyrardowskiego i grodziskiego i jest to droga z Radziejowic do Grodziska Mazowieckiego. Poprzedni rok był niełatwym rokiem pod względem utrudnień dla mieszkańców Sochaczewa, ponieważ wiele budowaliśmy. Będziemy kontynuować prace. Naszym celem i priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, nie tylko kierujących, ale także tych najmniej chronionych - pieszych. Dlatego będziemy skupiać się teraz na budowie m.in. chodników – wskazuje Zbigniew Ostrowski, dyrektor MZDW w Warszawie.
– Naszym celem jako samorządu jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy terenami lepiej i słabiej rozwiniętymi. Chcemy niwelować te różnice. I właśnie temu służą nasze programy wsparcia. Dzięki nim samorządy lokalne realizują inwestycje, na które nie zawsze znalazłyby pieniądze w swoich budżetach. Nowe pracownie językowe i informatyczne, nowe boiska, odrestaurowane kościoły czy wyremontowane strażnice – to wszystko służy mieszkańcom – podsumował radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.
W 2020 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 110 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego, w niektórych obszarach budżet został zwiększony dwukrotnie.
Podczas dyskusji podniesiono wiele tematów związanych z samorządowym budżetem Mazowsza, a także z inwestycjami, jakie są planowane w subregionie żyrardowskim. W pytaniu skierowanym do dyrektora Zbigniew Ostrowskiego zwróciłem uwagę na – pomimo wielu modernizacji, na niebezpieczna trasę 719, prowadząca m.in. przez teren gminy Puszcza Mariańska. Na całym odcinku tej dosyć wąskiej i coraz bardziej zatłoczonej drogi nie ma miejsca dla pieszych i rowerzystów, którzy pomimo dużego dla nich zagrożenie po niej się poruszają. Dyrektor został zapytany o dawny pomysł zbudowania wzdłuż tej trasy ścieżki rowerowej. Do tego tematu wrócimy za tydzień.
Innym tematem, o który zapytałem - to plany budowy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu trasy 719. Okazuje się, że decyzje w tej sprawie już zapadły. Budowa niespełna 8 kilometrowej obwodnicy rozpocznie się już w tym roku i jeśli uda się zrealizować wszystkie zamierzenia, powstanie ona w ciągu dwóch lat. Prognozuje się, że koszt wybudowania szlaku obwodnicy - w trudnym terenie związanym z infrastruktura techniczną, drogową i kolejowa, a także na obszarze, gdzie ceny gruntów są bardzo wysokie, może być zbliżony do kwoty 200 milionów złotych. Jest szansa, że to przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie do 80 procent z funduszy unijnych. 
Podczas spotkania z Marszałkiem Adamem Struzikiem, została podpisana umowa o dofinansowanie z unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowickiego na wymianę sprzętu informatycznego w gminie Wiskitki. O tym, piszemy na stronie 23.
Do tematów podejmowanych podczas spotkania będziemy wracali.
Tadeusz Sułek
    
 
Powrót