W poniedziałek, 21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny gromady i drużyny harcerskie powitały wiosnę podczas gry terenowej. Rozpoczęto tradycyjnie od uroczystego apelu Hufca. Blisko 110 zuchów i harcerzy wyruszyło na trasę biegu terenowego podczas którego wykonywało różne zadania o tematyce harcerskiej.

Trasa biegu zakończyła się ogniskiem, przy którym można było upiec kiełbaskę i pośpiewać.

By ZB