Fantastyczny i naukowy „Dzień Patrona”

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach, to placówka od 20 lat oferująca naukę w doskonale wyposażonej szkole, gdzie jest przyjazna atmosfera, życzliwość nauczycieli i możliwość zdobycia solidnego wykształcenia. ,,Nauka leży u podstaw każdego postępu …” – te słowa światowej sławy naukowca – patronki szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają najambitniejszych do zainteresowania się tą placówką oświatową, są także dużym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy w procesie edukacyjnym wybiegają daleko poza tradycyjne, wręcz ministerialne ramy.

Czwartek, 9 listopada był szczególnym świętem w ZS nr 3 w Wiskitkach – „Dniem Patrona”… Nie było akademii, odczytów i referatów. Były świetnie i pomysłowo przygotowane zajęcia i warsztaty naukowe, poznawcze i rekreacyjne, które „pochłonęły” całą społeczność szkolną…

Pomysłowość i aktywność nauczycieli i uczniów, kolejny raz mile zaskoczyła dyrektor szkoły Annę Smolarek, która długo mówiła o swojej fantastycznej szkole…

O tym napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By ZB