Piątek 10 maja – nie tylko lokalni kronikarze – zapiszą jako wielkie i piękne święto w Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzowie. Było co świętować, gdyż druhny i druhowie z tej jednostki, jednej z najstarszych jednostek na Mazowszu – jak się szacuje mają już ok. 190-letniej – otrzymali fabrycznie nowy wóz bojowy – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA. Pojazd jest w pełni wyposażony w najnowszej generacji sprzęt ratowniczo-gaśniczy i zastąpił on wysłużonego STARA 244 z roku 1986.  Został on zakupiony dzięki dofinansowaniu ze spółki Centralny Port Komunikacyjny w wysokości ok. 1.823  tysiące złotych. W uroczystości wzięło udział wielu gości – burmistrza Rafała Miturę reprezentował dyrektor Konrad Gruza, a spółkę CPK – Szymon Karwowski  i Adrianna Papke. Był obecny również proboszcze miejscowej parafii ks. dr Robert Sumiński, gośćmi byli – radni, strażacy, sołtysi, liderki okolicznych KG i mieszkańcy.

Gospodarzami uroczystości  byli: prezes OSP w Guzowie Mariusz Olesiński, naczelnik  – Rafał Maciejewski i sekretarz Klaudia Piotrowska.

 Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt osób wszyscy byli radośni i dumni z pięknie prezentującego się samochodu ratowniczo-pożarniczego. Wymarzonego prezentu, jaki otrzymali rycerze św. Floriana z Guzowa na swoje święto.

Więcej o tym wydarzeniu w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz