W sobotę 4 maja w ramach obchodów „Dnia Strażaka” w Gminie Wiskitki odbyła się szczególna uroczystość – jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Oryszewie.  Z tej okazji przed zmodernizowanym obiektem jednostki miało miejsce historyczne wydarzenie. Tutaj spotkali się druhowie z kilkunastu jednostek strażackich ze swoimi pocztami sztandarowymi. Był również przedstawiciel Sejmu – poseł Adam Orliński, samorząd w Wiskitkach reprezentowali – Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Mitura, jego zastępca Łukasz Boczkowski oraz przewodniczący Paweł Dziemiańczyk z radnymi. Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentował dyrektor Grzegorz Dobrowolski, w uroczystościach licznie wzięli udział sołtysi i mieszkańcy z Nowego Oryszewa i z okolicznych miejscowości.

Rozpoczęto od mszy świętej, odprawionej w intencji ludzi ratujących ludzkie życie oraz ich mienie, którą koncelebrowali – ks. Robert Sierpniak i ks. Robert Sumiński. Duchowni z wielkim szacunkiem i uznaniem mówili o strażakach, o rycerzach św. Floriana, którzy nieprzerwalnie czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i w każdej chwili są gotowi wyruszyć na pomoc potrzebującym.

Gospodarzem uroczystości był prezes OSP w Nowym Drzewiczu – Leoncjusz Tondera – strażak z 60-letnim stażem i od 42 lat prezes tej jednostki. Podczas uroczystości z należytym szacunkiem pożegnano stary sztandar OSP Nowy Oryszew i równocześnie przekazano jednostce nowy piękny symbol z wypisanymi na nim słowami: „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. Nastąpiło także symboliczne otwarcie budynku strażnicy po zrealizowaniu wielkiego zadania modernizacyjnego.

Więcej o tym wydarzeniu napiszemy w najbliższym wydaniu “ŻŻ”

By tadeusz