Dzisiaj w szkołach podstawowych w Żyrardowie oraz szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa.

Z przyjętej przez Radę Miasta uchwały wynika, że Młodzieżowa Rada Miasta może liczyć 21 członków jednak w Żyrardowie na funkcję radnego w MRM zgłosiło się 18 osób.

Zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze miały osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły lat 13 i nie ukończyły lat 19 oraz zamieszkują w Żyrardowie.

Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi w Mieście Żyrardowie.

By ZB