Żyrardowskie Elektryk – Zespół Szkół nr 1 podpisał dzisiaj umowę o współpracy ze Spółką LOT Aircraft Maintenance Services. Taka współpraca otwiera przed uczniami Elektryka wiele możliwości. Będą brać udział w stażach i praktykach, aby zdobyć wiedzę m.in o tym jak wygląda praca: mechanika lotniczego, lakiernika, logistyka, blacharza czyli całej obsługi technicznej samolotu. Będą prezentowane także profesje inżynierów, planistów, którzy przygotowują samoloty do przeglądu, dbają o dokumentację. Takim patronatem zostaną objęte klasy: technik elektryk, mechatronik oraz logistyk, a także uczniowie szkoły branżowej.

Umowy podpisały dyrektor szkoły Barbara Gruchal oraz prezes   LOT Aircraft Maintenance Services –Aleksandra Juda.

W tym wydarzeniu uczestniczyli także: minister Maciej Małecki, prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz jego zastępca Adam Lemiesz, radni powiatowi Dariusz Mitrowski oraz Michał Ochnicki.

By ZB