Gmina Radziejowice najmniejsza jednostka samorządowa w powiecie żyrardowskim  w minionej dekadzie pozyskała – ze wszystkich możliwych źródeł – środki zewnętrzne w wysokości prawie 62.5 miliony złotych. W tym okresie – dzięki takiemu wsparciu finansowemu możliwa była realizacja zadań inwestycyjnych – z udziałem środków własnych – za kwotę ponad 100 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że rekorodowym będzie rok 2023, kiedy – tylko z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania o wartości 13.2 mln. zł – pozyskano kwotę ok. 10,2 mln. zł.

– Za ok. 2.5 mln. zł została zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Radziejowicach.

– Obecnie za kwotę ponad 5 mln. zł jest modernizowana ulica Sienkiewicza i trwa koleny etap budowy Alei Lipowej w Radziejowicach.

– Wybudowanie strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej będzie kosztowało blisko 4 mln. zł

– Wkrótce zostanie zakończona przebudowa ul. Alternatywy w Kamionce, która  bedzie kosztowała ponad 1,7 mln. zł.

We wtorek Gminę Radziejowice odwidził Wiceminister Aktywów Państwowych Maciaj Małecki, któremu pokazało, jak są wykorzystywane rzędowe środki z Polskiego Ladu.

Wiecej na łamach “ŻŻ”

By tadeusz