W Sobotę Wielkanocną szczególnie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta świetnie bawili się w Zagrodzie Wielkanocnej na Placu Jana Pawła II.

By ZB