Przekazano 350 tysięcy dla 13 OSP

W środę, 6 września do strażnicy OSP w Mszczonowie przyjechali przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Dla druhów z miast i gmin: Mszczonów, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Żyrardów było to miłe zaproszenie, gdyż druhowie otrzymali promesy na 15 zadań związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu, aktywowaniem młodzieżowych drużyn strażackich oraz termomodernizacją strażnic i instalacją odnawialnych źródeł energii. Łącznie przekazano dla 13 jednostek OSP – ponad 350 tysięcy złotych. Największą dotację otrzymali druhowie z OSP w Działkach – 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Promesy na wspomniane zadania wręczali: wiceministrowie – Maciej Małecki i Jacek Ozdoba, a umowy z szefami strażackich jednostek podpisał prezes WFOŚiGW Marek Ryszka.

O tych strażackich prezentach napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By ZB