Za nami fascynująca debata w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie pod hasłem “Węglowy odcisk naszej stopy”. Inicjatorem tej ważnej dyskusji było Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, a właściwie to uczniowie – młodzi ludzie , którzy są kluczem do przyszłych zmian. To była świetna okazja nie tylko do przekazania wiedzy w ciekawy sposób, ale także do ćwiczenia umiejętności wystąpień publicznych. Debatę otworzyła dyrektor LO Urszula Matusiak, a w tematykę spotkania wprowadziła nauczycielka Ewa Kakiet-Springer.

Podczas debaty uczniowie podzielili się wiedzą i swoimi spostrzeżeniami na temat tego jaki wpływ na nasze środowisko ma działalność człowieka i przemysł. Podjęto także temat odpadów i ich zagospodarowania. Dane przedstawili w sposób poruszający wyobraźnię i ułatwiający zrozumienie skali problemów środowiskowych.

To było wydarzenie pełne młodych spojrzeń na kwestie środowiskowe. Nie zabrakło też wiedzy eksperckiej od Małgorzaty Rdest – wiceprezes EMKA S.A.

Debacie przysłuchiwali się również uczniowie z powiatowych szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szkoły z włoskiej Terraciny, z którą LO w Puszczy Mariańskiej od dwóch lat realizuje projekt w ramach programu ERASMUS.

–Jesteśmy bardzo dumni, że do tego projektu możemy zaprosić uczniów szkół z terenu powiatu i mówić o tak ważnej sprawie jaką jest ochrona środowiska i zniwelowanie efektu cieplarnianego. Co ważne uczymy do życia, nie do szkoły, bo ci młodzi ludzie w przyszłości mają przejąć ster nie tylko w naszej małej ojczyźnie, ale również w działaniach międzynarodowych . Tym bardziej cieszymy się, że ten projekt realizujemy we współpracy z Włochami...–powiedziała dyrektor szkoły Urszula Matusiak.

By ZB