Decydowali w imieniu tysiąca rycerzy św. Floriana z powiatu żyrardowskiego

W sobotę 22 stycznia w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach odbywał się V Powiatowy Zjazd OSP. Przedstawiciele 28 jednostek straży z terenu powiatu żyrardowskiego podsumowali pięcioletnią kadencję i wybrali nowe władze. Dla środowiska strażackiego V Powiatowy Zjazd OSP był ważnym wydarzeniem. W ubiegłym roku w jednostkach odbyły się zebrania i wybory władz. Kolejnym etapem były zjazdy gminne, podczas których wybierano nowe zarządy, delegatów na zjazd powiatowy i członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żyrardowie. Dzisiaj przedstawiciele blisko tysięcznej rzeszy strażaków „ochotników” z terenu powiatu żyrardowskiego wybrali swoje władze powiatowe i określili plan działania na nową pięcioletnią kadencję. Na funkcję prezesa Powiatowego Zarządu Związku OSP ponownie został wybrany Waldemar Suski – radny, prezes miejsko-gminny struktur OSP w Mszczonowie. Funkcję wiceprezesów powierzono: Krzysztofowi Sobczykowi – gmina Puszcza Mariańska, Markowi Leja – gmina Radziejowice i Łukaszowi Iwańskiemu – gmina Wiskitki.

Więcej na temat tego wydarzenia w bieżącym wydaniu „ŻŻ”.

By ZB