U zbiegu ulic Mireckiego i 1-go Maja odbyło się dzisiaj uroczyste odsłonięcie macewy upamiętniającej 5000 Żydów z Żyrardowa i okolic zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1940 – 1943. Miejsce Macewy Pamięci nie jest przypadkowe –powstała na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, która w czasie okupacji niemieckiej pełniła też funkcje getta.

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę, wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty.

Odsłonięcia dokonali: prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, reprezentujący Prezesa IPN Adam Siwek oraz dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

Odczytany został też list, który na okoliczność uroczystości skierowała do uczestników, Pearl Meppen Drabkin, córka żyrardowskiego Żyda, Samuela Meppena.

Odsłonięcie macewy pamięci stanowi symboliczny gest, który przypomina nam o konieczności pielęgnowania pamięci o przeszłości, byśmy potrafili czerpać z niej naukę dla przyszłości.

By ZB