Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie wraz z nauczycielką Bożeną Gąsiorowską upamiętnili dzisiaj 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. W ramach ogólnopolskiej akcji “Łączy nas pamięć” i szkolnego projektu “Pamięć nie wyklucza” przeszli ulicami wyznaczającymi przed ponad 80 laty granice getta w Żyrardowie. Zatrzymali się m.in w miejscu dawnej synagogi i szkoły żydowskiej. Ten symboliczny spacer pełen historii zakończyli wizytą na cmentarzu żydowskim.

By ZB