Uroczyście zasilili uczniowskie szeregi

Swój ważny dzień mieli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Walerianach. Niedawno oni i ich rodzice doświadczyli, że pasowanie to wyjątkowa uroczystość, która na długo pozostanie w pamięci. Najmłodsi uczniowie tej placówki oświatowej przedstawili ambitny program artystyczny i udowodnili, że są gotowi, dołączyć do społeczności szkolnej. Po złożeniu ślubowania dyrektor Małgorzata Ciecharowska pasowała pierwszaków na uczniów.

Więcej w najbliższym wtorek na łamach “ŻŻ”

By ZB