Starszy brygadier Tomasz Cybul od ponad 3 lat pracuje w Powiatowej Komendzie PSP w Żyrardowie, wcześniej służył w PSP Pruszków. Od 6 marca 2019 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego w Komendzie Powiatowej PSP w Żyrardowie, a z dniem 15 maja 2019r. został on powołany na ww. stanowisko.

W dniu 29 lutego 2020 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP powierzył st. bryg. Tomaszowi Cybul pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie, a z dniem 1 kwietnia 2020 r. powołał ww. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie.

Wspomnianą funkcję będzie pełnił do końca maja tego roku. Podczas dzisiejszej uroczystości Pan Komendant oficjalnie zakomunikował, że od 1 czerwca w związku z awansem będzie pełnił funkcję zastępcy komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Dodajmy, że dla Pana komendanta tegoroczny maj jest szczęśliwym miesiącem, 4 maja otrzymał też awans na stopień starszego brygadiera.

By ZB