Aż 322 inwestycje udało się w tym roku zrealizować w subregionie żyrardowskim dzięki pomocy Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ponad 86 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku sejmik przeznaczył rekordowe 900 mln zł.


Ponad 39 mln zł na równomierny rozwój

Najwięcej pieniędzy sejmik województwa przeznaczył w regionie żyrardowskim na inwestycje w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Przeszło 39 mln zł pozwoliło na realizację 23 projektów. To ważne i strategiczne inwestycje, które mają wpływ na rozwój całego regionu. Największe dofinansowanie otrzymały m.in. rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego w Sochaczewie, modernizacja terenów miejskich w gminie Grójec czy przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu.

Sołectwa, koła gospodyń wiejskich i OSP z dofinansowaniem

W regionie żyrardowskim najwięcej projektów, bo aż 84, zostało dofinansowanych z programu „Mazowsze dla sołectw”. To pieniądze m.in. na zakup i montaż lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, a także modernizacje świetlic wiejskich. Z kolei w ramach „Mazowsza dla kół gospodyń wiejskich” wsparcie otrzymały w sumie aż 53 koła gospodyń wiejskich. Środki pozwoliły m.in. na zakup wyposażenia kuchni, dostosowanie świetlicy wiejskiej czy warsztaty. Na pomoc samorządu województwa mogli też liczyć mazowieckie OSP. Dofinansowanie z programu „Mazowsze dla straży pożarnych” otrzymało 46 projektów. Wsparcie z budżetu województwa to ponad 2,2 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 18 budynków strażnic, zakup 9 samochodów, a także specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik województwa dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach trzech programów: „Mazowsze dla klimatu”, „Mazowsze dla czystego powietrza” i „Mazowsze dla czystego ciepła” na terenie regionu żyrardowskiego dofinansowano 11 projektów. Wśród nich są m.in. wykonanie audytów energetycznych budynków w gminie Belsk Duży, wykonanie zieleni na skwerku w centrum Belska Dużego, nasadzenia drzew i krzewów w Parku Granice w Teresinie, a także energooszczędne oświetlenie w gminach Goszczyn, Jasieniec i w Żyrardowie.

Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 3,2 mln zł wsparcia na budowę i remonty 14 obiektów sportowych w regionie żyrardowskim. Dofinansowane projekty to m.in. budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Jasieńcu, Żyrardowie i miejscowości Częstoniew-Kolonia, pumptracku w Warce, skateparku w gminie Nowa Sucha, strefy aktywności fizycznej w Radziwiłłowie czy też modernizacja stadionu sportowego w Drwalewie i kortów tenisowych w Teresinie. Na wsparcie samorządu województwa mogli liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1,1 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 9 obiektów zabytkowych. Wśród nich znalazły się m.in. remont dachu w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Sławińskiego w Żyrardowie, remont konstrukcyjny i izolacja przeciwwilgociowa dworu w Łęgonicach, trzeci etap remontu zabytkowego kościoła w Boglewicach, remont zabytkowej więźby i dachu nad prezbiterium i częścią transeptu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szymanowie czy konserwacja witraży w zabytkowym kościele pw. św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.

Duże wsparcie z nowych programów

W tym roku ruszyło kilka nowych programów wsparcia, m.in. „Autobusy dla mazowieckich szkół”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, „Mazowsze dla zwierząt” czy „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Każdy z nich cieszył się dużym zainteresowaniem. W regionie żyrardowskim dofinansowanie w wysokości ponad 2,7 mln zł otrzymało 35 projektów. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego zostanie zakupiony autobus dowożący dzieci do szkół dla gminy Mszczonów. Z Kolei 15 gmin skorzystało z pomocy finansowej na funkcjonowanie schronisk dla zwierząt w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”, a 16 – ze środków na modernizację czy wyposażenie domów kultury i centrów integracyjnych. Odnowione zostaną także 3 miejsca pamięci.

Foto: Rafał Latoszek
900 mln zł – to pula środków, jakie samorząd województwa mazowieckiego
przeznaczył na realizację programów wsparcia w 2024 r.

Prowadzimy aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których pomagamy samorządom lokalnym w realizacji projektów ważnych dla społeczności lokalnych. Inwestujemy też w mazowieckie szpitale, placówki kulturalne i edukacyjne. Ciągle zwiększamy także środki przeznaczane na dofinansowanie – w tym roku było to w sumie 885 mln zł, w przyszłym będzie to ponad 900 mln zł…– Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

By ZB