Po raz trzeci Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic zorganizowała wspólnie z Miastem Żyrardów akcję Sprzątania Stawu Górnego w Żyrardowie. Celem akcji było posprzątanie terenów przyległych do wód rzeki Pisia Gągolina zretencjonowanych w Stawie Górnym.

W sprzątaniu udział wzięli mieszkańcy, uczniowie i zastępca prezydenta Przemysław Kopiec.

By ZB