205 lokalnych inwestycji ze wsparciem Sejmiku Województwa w roku 2021

Ponad 200 inwestycji lokalnych zostało zrealizowanych w Subregionie Żyrardowskim – w powiatach: żyrardowskim, sochaczewskim i grójeckim. Na ten cel z samorządu województwa mazowieckiego została przeznaczona kwota ponad 31 mln zł. Wśród nich znalazły się zarówno duże projekty m.in. modernizacja bloku operacyjnego w Sochaczewie i modernizacja szpitala w Grójcu, a także rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miedniewicach, czy budowa remizy OSP w Piekarach. Dla lokalnych społeczności ważne były również te mniejsze dotyczące doposażenia jednostek OSP, rozbudowy infrastruktury sportowej czy wparcia dla sołectw. Również w tym roku samorządy lokalne mogą ubiegać się o wsparcie na różnego rodzaju projekty i inicjatywy. W budżecie Mazowsza na ten cel przeznaczono 230 mln zł. Wojewódzkie władze samorządowe planują także remonty i modernizacje dróg wojewódzkich, na które w subregionie żyrardowskim przeznaczą 12,5 mln zł.

O podsumowaniu minionego roku i planach na rok 2022, podczas żyrardowskiej konferencji mówił marszałek Adam Struzik, a także towarzyszący mu wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Adam Orliński i Marcin Podsądek, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski. Gospodarzem noworocznej uroczystości był prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Konferencję prowadziła rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska. Oprócz przedstawicieli mediów byli m.in. obecni – Grzegorz Dobrowolski – dyrektor żyrardowskiej delegatury urzędu marszałkowskiego oraz zastępcy prezydenta Żyrardowa: Adam Lemiesz i Przemysław Kopiec.

Spotkanie było także okazją do uhonorowania marszałka Adama Struzika z okazji 20-letniej pracy na tym stanowisku. Otrzymał symboliczny klucz do Miasta Żyrardowa, galerie swoich zdjęć z pobytu w mieście i inne prezenty, a przede wszystkim dobre słowo i wyrazy wdzięczności.

O tym wydarzeniu będziecie mogli Państwo przeczytać w najbliższym wydaniu “ŻŻ”

By ZB