W tym roku województwo mazowieckie obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Przez te 25 lat region zmienił się nie do poznania. Zrealizowane zostały tysiące przedsięwzięć i inwestycji. Dzięki temu Mazowsze jest obecnie najbogatszym i najbardziej konkurencyjnym regionem Polski.

Województwo mazowieckie to ogromny region – 35,6 tys. km2. To obszar odpowiadający powierzchni Danii. Na Mazowszu mieszka blisko 5,5 mln osób. W obrębie województwa są 42 powiaty i 314 gmin. Minione 25 lat dla Mazowsza było przełomowe – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski. – Reforma administracyjna rządu premiera Jerzego Buzka powołująca samorządowe województwa, pozwoliła na wyzwolenia ogromnej energii. Wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządowcami zbudowaliśmy nowoczesny region, wytwarzający blisko jedną czwartą PKB Polski. Dziś Mazowsze jest liderem ekonomicznym i naukowo-gospodarczym.

Mazowsze należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie regionów w skali całego kraju. Z jednej strony mamy stolicę i obszar metropolitalny, które odgrywają dominującą rolę społeczno-gospodarczą i są kołem napędowym rozwoju całego regionu, z drugiej – zlokalizowane są tu rozległe obszary rolnicze, które dziś wytwarzają chociażby około 45 proc. krajowej produkcji w branży owocowej.

Reforma administracyjna przyjęta ustawą 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zmieniła podział terytorialny kraju. Zmniejszono liczbę województwa z 49 do 16. Jednocześnie utworzono na tym szczeblu władzę samorządową, co miało służyć decentralizacji Państwa i wzmocnieniu regionów. Wolne wybory samorządowe wyzwoliły w Polakach ogromne pokłady energii. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, to był krok milowy krok w budowaniu silnych regionów. – Samorząd i samorządność to jedna z najbardziej udanych reform w Polsce. W ciągu ćwierć wieku województwo mazowieckie przebyło ogromną drogę cywilizacyjną. Był to czas prawdziwych przemian i sukcesów – mimo pojawiających się zagrożeń. Zrodziła się tożsamość mazowiecka, zmieniła się mentalność ludzi. Czują się oni bardziej współodpowiedzialni za rozwój swoich lokalnych wspólnot i chcą o nich współdecydować.

Przekazanie samorządom zadań publicznych przyczyniło się do sprawniejszego wykonywania i lepszego dostępu do wielu usług ważnych dla codziennego życia mieszkańców. Zielone światło w pełni wykorzystano – zaangażowanie samorządów i zapał społeczeństwa przyniosły wymierne efekty. Po 25 latach Mazowsze postrzegane jest jako najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju. Ten sukces to efekt pracy, pasji, ale i współpracy nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców i samorządowców.

W 1999 r., kiedy zaczęły organizować się samorządy, to był czas entuzjazmu, nauki i organizacji. Wszyscy wtedy dopiero uczyliśmy się samorządności. Patrząc na Mazowsze sprzed 25 lat i dziś widzimy olbrzymie różnice. Można powiedzieć, że to zmiany cywilizacyjne. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy wielu środowisk oraz członkostwa w UE – mówi sekretarz województwa, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński.

Trzeba mieć też świadomość, że Samorząd Województwa Mazowieckiego to dziś wiele instytucji działających na terenie całego regionu. To aż 25 jednostek zajmujących się ochroną zdrowia mieszkańców, w tym szpitale wieloprofilowe i kliniczne. W samorządowej gestii pozostają spółki Koleje Mazowieckie – KM oraz Warszawska Kolej Dojazdowa, które przewożą rocznie ponad 70 mln pasażerów. Mazowsze to także jeden z udziałowców portu lotniczego w Modlinie, który podbija kolejne rekordy jeśli chodzi o realizację połączeń i liczbę odprawionych pasażerów. Samorząd Mazowsza to także 3 tys. km dróg, o które trzeba zadbać. Samorząd odpowiada też za pracę 30 instytucji kultury, w tym za znane i cenione marki, jak m.in. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie czy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

By ZB