W środę 22 czerwca, odbyły się obrady Rady Gminy w Radziejowicach, podczas których przyjęto trzy bardzo ważne uchwały. W pierwszej zaakceptowano „Raport o stanie gminy za rok 2021” – było to równocześnie udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Urszuli Ciężkiej. W dwóch kolejnych dokumentach głosowano nad zrealizowaniem uchwały budżetowej w roku 2021 i nad najważniejszym dokumentem – o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy. Gminna Komisja Rewizyjna jednogłośnie rekomendowała udzielenie pani wójt absolutorium. Budżet gminy i zadania z niego wynikające, były realizowane w szczególnych warunkach, jakie mieliśmy w – trwającym od marca 2020 roku – stanie zagrożenia epidemicznego.

Więcej w najbliższym wydaniu “ŻŻ”

By ZB