Dzisiaj w Żyrardowie odbyły się najważniejsze w roku obrady samorządu miejskiego. Radni głosowali nad wotum zaufania dla prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego za przygotowanie raportu o stanie miasta oraz nad realizacją uchwały budżetowej i udzieleniem absolutorium za rok 2023. Radni jednogłośnie pozytywnie ocenili realizację budżetu i udzielili prezydentowi absolutorium.

By ZB