Nieopodal Puszczy Mariańskiej, przy drodze do Żyrardowa znajduje się pomnik-mogiła poświęcona powstańcom walczącym o wolną Ojczyznę w Powstaniu Styczniowym. Ku czci tych bohaterów przelewających krew i umierających za wolny kraj, lokalna społeczność w roku 1976 ufundowała pomnik z napisem: „Powstańcom Polskim 1863 roku – Mieszkańcy Gminy Puszcza Mariańska.

W piątek 20 stycznia, w przeddzień 160 rocznicy wybuchu Postania Styczniowego i walk narodowowyzwoleńczych na terenie obecnej Gminy Puszcza Mariańska i okolicznych miejscowościach, odbyła się podniosła uroczystość. Udział w niej wzięli uczniowie LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej i miejscowej Szkoły Podstawowej, a także władze samorządowe, żołnierze Wojska Polskiego, strażacy i przedstawiciele miejscowej społeczności.

Więcej o tym wydarzeniu w najbliższym wydaniu “ŻŻ”

By ZB