W Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. „Przyszła do nas Pani Jesień” oraz wernisaż.

Na konkurs zgłoszono aż 102 prace z 16 placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Prace oceniała komisja plastyczna w składzie: Bożena Liszewska – dyrektor Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk, Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk.

Nagrody młodym artystom wręczyły: dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym — Anna Smolarek oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie – Bożena Liszewska.

By nk