W piątek, 10 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbył się XXVI POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ. W tym roku na scenie zaprezentowały sie 32 osoby, a występy dzieci oceniało jury w składzie: Robert Rasz (przewodniczący) – muzyk, perkusista, instruktor; Katarzyna Mufazałów – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowskiego; Michał Ochnicki – przewodniczący Komisji Oświaty przy Radzie Powiatu Żyrardowskiego; Sławomir Nalej – muzyk, gitarzysta, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie; Aleksandra Rudzińska– muzyk, instruktor.

Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody sponsorowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego.

Po wysłuchaniu 32 prezentacji z 14 placówek powiatu żyrardowskiego postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W pierwszej kategorii wiekowej (klasy I-III)

I MIEJSCE

– Julia Kwaczyńska – Szkoła Podstawowa w Piekarach

II MIEJSCE:

– Julia Małkiewicz– Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
w Żyrardowie

Barbara Belanken-Seliga – zgłoszenie indywidualne

III MIEJSCE:

– Zofia Mitrowska – Klub Osiedlowy „Koliber” w Żyrardowie

– Filip Grzeszczak – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:

– Lena Mońka – zgłoszenie indywidualne

– Danyjl Kuchychuk Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie

– Ignacy Koźbiał – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, Filia w Korabiewicach

– Elena Stańczak – zgłoszenie indywidualne

Anna Kowalik – zgłoszenie indywidualne

W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI)

GRAND PRIX:

– Anna Jankowska – zgłoszenie indywidualne

NAGRODA:

– Antonina Bobrowska – zgłoszenie indywidualne

Agata Kasprowicz – Szkoła Podstawowa w Piekarach

Emil Dębski – Szkoła Podstawowa w Osuchowie

Magdalena Lechniak – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:

– Anna Jarośkiewicz– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie

– Dawid Boguszewski Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
w Żyrardowie

Oliwia Kot – zgłoszenie indywidualne

– Oliwia Pierzak– zgłoszenie indywidualne

W trzeciej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII)

I MIEJSCE :

– Patrycja Kulicka – Szkoła Podstawowa im. Jana Maklakiewicza w Mszczonowie

II MIEJSCE:

– Karina Pieniążęk – Szkoła Podstawowa w Piekarach

III MIEJSCE:

– Zofia Świder – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:

– Agata Pleśnierowicz– Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie

By ZB