Dziś, w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia, podsumowano projekt „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła MBP w Żyrardowie, w ramach którego w ubiegłym roku wykonane zostały prace polegające m.in. na renowacji wież kościelnych i wzmocnieniu pinakli.
W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz przewodniczący Rady Miasta Ryszard Mirgos.
Po mszy goście i wierni mogli wysłuchać referatu ks.dziekana Adama Bednarczyka podsumowującego projekt i obejrzeć wystawę prezentującą przebieg i efekty renowacji.

Środki na realizację konserwacji kościoła parafia otrzymała z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Partnerem projektu jest Miasto Żyrardów.

By ZB