Dzisiaj, 17 października w Gminnym Centrum Kultury w Radziejowicach – z inicjatywy posła Macieja Małeckiego, Wiceministra Aktywów Państwowych – prezesi z jednostek strażackich z terenu powiatu żyrardowskiego – podpisali umowy z Markiem Ryszką – prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do jednostek OSP z terenu powiatu żyrardowskiego trafi blisko 250 tysięcy złotych na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych. Druhowie otrzymali także środki na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych w swoich jednostkach. Pieniądze na doposażenie sprzętowe trafiło do OSP: Korytów, Kuklówka Zarzeczna, Michałów, Aleksandrów, Działki, Jesionka, Miedniewice, Wiskitki i Żyrardów. Pięć jednostek otrzymało pieniądze na pracę z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi: Jesionka, Nowe Kozłowice, Zbiroża, Osuchów i Mszczonów.

Umowy ze strażakami podpisał prezesem WFOŚiGW Marek Ryszka w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego, komendanta PSP Żyrardów – Mariusza Tymoszewicza i Wójt Gminy Radziejowice – Urszuli Ciężkiej.

By ZB