Dzisiaj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłosiło zakończenie inwestycji  „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” – zadanie realizowane w latach 2017-2023.  Podczas konferencji prasowej o zakończeniu prac związanych z budową blisko 14 kilometrów kanalizacji  sanitarnej i 3 kilometrów sieci wodociągowej, zakupie specjalistycznych samochodów i kompleksowym wykonaniu 25 zadań składających się na ten projekt mówili: Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezes PGK – Michał Klonowski, Kierownik Zakładu Oczyszczanie Ścieków Magdalena Bracka i Kierownik ds. inwestycji w PGK Kamil Michalczyk

Na realizację tego przedsięwzięcia spółka miejska pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość całkowita Projektu wyniosła po niewiele ponad  74 miliony złotych. Wkład własny PGK w włożony w to przedsięwzięcie to kwota ok. 35,5 mln zł – w tym ponad 16 mln zł pożyczka na korzystnych warunkach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a dofinansowanie z UE – Funduszu Spójności – 38,6 mln zł.

Realizacja tej inwestycji jest dużym, milowym krokiem w kierunku sfinalizowania gospodarki wodno-ściekowej w Żyrardowie i poprawy warunków życia dużej liczby mieszkańców.  Te przedsięwzięcia w niedługim czasie poprawią komfort życia dla blisko dwóch tysięcy mieszkańców miasta. W ramach projektu zrealizowano 25 zadań – kanalizacyjnych, wodociągowych i zakupu specjalistycznego sprzętu. W tym dziejowym przedsięwzięciu w ponad 25 letniej historii PGK bardzo ważnym zdaniem była modernizacja oczyszczalni i wyposażenie w odpowiednie agregaty – prądotwórczy i kogeneracyjny pozwalające na odpowiednie jej dostosowanie, aby w ponad 70 procentach zaopatrywać spółkę we własną energię eklektyczną.

– Brawo PGK! To był wymagający projekt, ale zrobiliście dużo dobrego dla Żyrardowa…- powiedział prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podczas spotkania na terenie PGK.

O realizacji tego największego żyrardowskiego projektu za projekcie za kwotę 74 milionów złotych, napiszemy w najbliższym wydaniu „ŻŻ”

By tadeusz