Uczestnicy zajęć Dziecięcej Akademii Plastycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie przystąpili do ogólnopolskiego konkursu plastycznego “Paleta Wyobraźni”, którego celem było umożliwienie dzieciom zaprezentowania ich niepowtarzalnego świata wyobraźni w dowolnej technice plastycznej, rozwijanie ich pomysłowości i abstrakcyjnego myślenia.

To już czwarta edycja konkursu, której organizatorem jest Pałac Młodzieży w Katowicach. Komisja składająca się z artystów plastyków i pedagogów dokonała przeglądu 2366 prac nadesłanych ze 156 placówek oświatowych z terenu całej Polski. Przyznano Grand Prix , 19 równorzędnych nagród, 20 wyróżnień oraz 56 wyróżnień honorowych stanowiących kwalifikacje do wystawy. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się w Galerii Akwarela. Jedno z wyróżnień otrzymała Karolina Jarosz, lat 10. Wychowankę do konkursu przygotowała Bożena Liszewska.

By ZB