W ciągu minionego roku w  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży zaszły ogromne przeobrażenia, a kolejne pozytywne wydarzenie następowały szybko – jedno za drugim. Po decyzji samorządowej o budowę nowe remizy i powstaniu jej w niespełna dwa lata – 17 września 2022 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-lecia OSP w Zbiroży. Podczas tej historycznej daty otwarto nowo wybudowaną strażnicę jednostki, przekazano jednostce nowy sztandar, a osoby zasłużone dla niej uhonorowano odznaczeniami i medalami. 11 maja 2023 roku podczas Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Żyrardowie otrzymali oficjalny akt włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego czasu minęły cztery miesiące…

We wtorek 10 października powitano nowego czlonka w strażackiej rodzinie – średni samochód ratowniczo gaśniczy.

Więcej w najbliższym wydaniu “ŻŻ”

By tadeusz