Sąd Rejonowy w Żyrardowie  ogłosił konkurs na stanowisko stażysty nr OA 111-15/22, zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę. Szczegóły konkursu umieszczono na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żyrardowie pod adresem: https://zyrardow.sr.gov.pl/oa-111-1522-konkurs-na-stanowisko-stazysty-w-sadzie-rejonowym-w-zyrardowie,new,m2,7.html,1761

By ZB