W Resursie odbyła się konferencja podczas, której przedstawiono nowe usługi społeczne, które zostały uruchomione przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie dla mieszkańców Żyrardowa w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków z funduszy europejskich. Podczas konferencji prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski przekazał także symboliczne “czeki” na realizację usług wybranym wykonawcom oraz wręczył pierwsze plany usług społecznych mieszkańcom Żyrardowa.

W konferencji udział wzięli: prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, dyrektor CUS  Agnieszka Stępska, dyrektor Wydziału Zdrowia Barbara Smolarek oraz Jakub Kamiński organizator społeczności lokalnej. Nie zabrakło także mieszkańców i przedstawicieli organizacji i firm, które będą realizować usługi społeczne zlecone przez CUS.

By ZB