Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył dzisiaj pierwszą Żyrardowską Kartę Mieszkańca, a otrzymała ją 3-tygodniowa mieszkanka naszego miasta Nina Leśniewska.

Funkcjonowanie rozpoczyna „Żyrardowska Karta Mieszkańca”. Jest to program, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać miedzy innymi z 20 procentowej zniżki korzystając z: pływalni, lodowiska czy Kina LEN. Dodatkowo dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia, jeżeli się uczą lub legitymują orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Ta oferta będzie się stale poszerzać, miasto poszukuje także kolejnych firm, które chciałyby przystąpić do programu.

Aby otrzymać Żyrardowską Kartę Mieszkańca w formie plastikowej karty zbliżeniowej należy osobiście złożyć wniosek o wydanie karty w Urzędzie Miasta.

Godziny pracy punktu obsługi wniosków:

poniedziałek : 8:00 – 12.00

wtorek: 12:00 – 16:00

czwartek: 12:00-16:00

piątek: 8.00 – 16.00

Wniosek o przyznanie karty można także założyć poprzez stronę karta.zyrardow.pl

Kto moze otrzymać „,Żyrardowska Kartę Mieszkańca”?

„Żyrardowska Kartę Mieszkańca” może otrzymać każdy mieszkaniec Żyrardowa, który:

• rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzedzie Skarbowym w Zyrardowie, bez względu na to, czy osiąga dochód lub

• rozlicza w Żyrardowie podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub

• rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie ze względu na położenie zorganizowanego zakładu na terenie Żyrardowa lub

• jest dzieckiem osób rozliczających podatek dochodowy, rolny w Żyrardowie lub

• korzysta ze zwolnienia z opłaty podatku dochodowego do ukończenia 26 roku życia lub

• pobiera zasiłek stały w rozumieniu art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej lub

• jest niepracującym małżonkiem wyżej wymienionych osób.

Więcej w najbliższym wydaniu “ŻŻ”.

By ZB