W Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie odbyło się dzisiaj “Narodowe czytanie”. W tym roku to szczególnie ważne wydarzenie dla społeczności szkolnej, bo odczytywane są fragmenty lektury “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – patronki szkoły. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi odczytano legendę o Janie i Cecylii. Była także możliwość spotkania z Elizą Orzeszkową, która rozdawała autografy i robiła sobie wspólne zdjęcia z gośćmi i uczniami.

By ZB