Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach był organizatorem XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz” Na tegoroczną edycję wpłynęło 2227 prac z 281 placówek z Polski, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Bułgarii, Białorusi, Hong Kongu (Chiny), Grecji, Wielkiej Brytanii. Jury po ocenie nadesłanych prac przyznało nagrody i wyróżnienia. W gronie zwycięzców są również wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie pracujący pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

Wyróżnienie otrzymała Gabriela Wąsikowska, l.12👏 i Oliwia
Mówińska, l.14. 👏


Organizatorzy podziękowali młodym artystom oraz ich opiekunom za zaangażowanie i ciężką pracę wykonaną pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią oraz gratulują laureatom zdobycia nagród.
Młode plastyczki z naszej placówki znalazły się także w gronie zwycięzców w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kalendarz GOK Stawiguda 2022” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.

Nagrodę (czerwiec) otrzymała Inga
Dobaczewska, l.9 👏 z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie,
Nadia Wasilewska, l.9 👏i Michalina Szymczak, l.6 👏 – wyróżnienie.
Laureatki doskonalą swoje umiejętności pod kierunkiem Bożeny
Liszewskiej.

By ZB