OGŁOSZENIE 7.2023

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 24 lipca 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

INFORMATYK

1 etat

Oferty należy składać osobiście lub pocztą

w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 roku do godz. 15⁰⁰

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

OGŁOSZENIE NR 7.2023 nabór na stanowisko urzędnicze – Informatyk”.

Na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

Pełna treść ogłoszenia oraz szczegóły dot. wymagań stawianych kandydatom, zakresu czynności na stanowisku pracy oraz wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta dostępne są na stronie www.wiskitki.bip.net.pl w zakładce Urząd Miasta i Gminy Wiskitki > Nabór pracowników lub pod numerem telefonu 46 854 50 40.

Zapraszamy do składania ofert.

By ZB