Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i z planem – dzisiaj 25 listopada – na ulicy Mickiewicza zostały rozpoczęte i są wykonywane w dużym tempie roboty drogowe. To zadanie zostanie zakończone w najbliższych dniach – jeśli tylko pozwoli na to pogoda – wiele wskazuje, że takie warunki będą na początku następnego tygodnia.

W tej sytuacji nieuniknione są korki. Jadący w kierunku Mszczonowa, czy dla wjeżdżający do Żyrardowa, będą musieli to wziąć pod uwagę. Na początku tego roku – na jednej z najbardziej ruchliwych ulic Żyrardowa, na ulicy Mickiewicza, rozpoczęto inwestycję wodno-kanalizacyjną w dużym stopniu współfinansowaną ze środków UE. To miało niemały wpływ na ograniczenia komunikacyjne, jak i na zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wszyscy rozumieli, że konieczne są inwestycje, ale tak dużych i długotrwałych uciążliwości nie powodowało żadne z żyrardowskich przedsięwzięć. Zgodnie z planem to zadanie miało być realizowane do grudnia tego roku. Robiono wszystko, aby zostało ono skończone wcześniej, ale “perturbacje kryzysowe” odciągały sfinalizowanie tej inwestycji i doprowadzenie drogi do wcześniejszego stanu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i z planem – dzisiaj 25 listopada – na ulicy Mickiewicza zostały rozpoczęte i są wykonywane w dużym tempie roboty drogowe. To zadanie zostanie zakończone w najbliższych dniach. Asfalt będzie kładziony gdy będą odpowiednie warunki atmosferyczne– wiele wskazuje, że taka możliwość będzie na początku następnego tygodnia. W tej sytuacji nieuniknione są korki. Jadący w kierunku Mszczonowa, czy dla wjeżdżający do Żyrardowa, będą musieli to wziąć pod uwagę.

By ZB