Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr to grupa tworząca nie tylko niesamowite spektakle, które wzruszają publiczność w Polsce i na świecie. To wspaniali młodzi ludzie pełni entuzjazmu, pomysłów i chęci rozwoju. To oni zauważyli, że w naszym mieście brakuje przestrzeni do spotkań dla młodzieży, która chce podejmować różne działania kulturalne i społeczne. Właśnie dlatego w ramach inicjatywy lokalnej złożyli wniosek o adaptację pomieszczeń przy ulicy Piaskowej na potrzeby społeczności lokalnej. Dzięki wspólnym staraniom samorządu i stowarzyszenia wczoraj oficjalnie otwarta została nowa siedziba MSK Krzywy Teatr.

Inicjatywa lokalna Mateusza Staniaka, pod nazwą “Adaptacja pomieszczeń na potrzeby społeczności lokalnej, w ramach realizowanych działań przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne KRZYWY TEATR”, jest doskonałym przykładem zaangażowania społecznego i pomysłowości.

Nowa przestrzeń, stanowić będzie miejsce spotkań i różnorodnych akcji, z myślą o mieszkańcach dużych i małych. To również zachęta do zaangażowania się młodzieży, która może czuć się gospodarzami tego miejsca.

Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie siedziby, które było okazją do zobaczenia tej wyremontowanej przestrzeni, a także wysłuchania młodzieży ze stowarzyszenia, która opowiedziała o swoich pomysłach na to miejsce, a jest to m.in studio podcastowe. Koordynatorką i dobrym duchem tego miejsca jest Izabella Worona, prezes Stowarzyszenia Krzywy Teatr, która inspiruje młodzież do działania i rozwijania swoich zainteresowań.

Otwarcie nowej siedziby MSK Krzywy Teatr to istotny krok w kierunku wzbogacenia oferty kulturalnej Żyrardowa oraz stworzenia przestrzeni dla twórczej aktywności mieszkańców. Mamy nadzieję, że to miejsce stanie się centrum inspiracji i spotkań dla wszystkich miłośników kultury i aktywności społecznej w Żyrardowie.

By ZB